Bursa'yı Keşfet

Bursa’yı Keşfet

Yaklaşık 5000 yıl kadar önce insanların yerleştiği bu verimli topraklara M.Ö. VII. Yüzyılda Bitynler, BITYNIA adını vermişlerdir. M.Ö. VI yüzyılda bu topraklar Lidyalıların hâkimiyetine girmiştir. M.Ö. 546’da Lidya Kralı Kroisos, Perslere mağlup olunca, bölge M.Ö. 453 tarihine kadar Pers İmparatorluğu sınırları içinde kalmıştır. Makedonya İmparatoru İskender’in hegemonyası, M.Ö. 325’den ölümüne kadar devam etmiş ve BITHNIA, İskender’den sonra Bithynia Krallığı olarak varlığını sürdürmüştür.

Antik kaynaklar bugünkü BURSA’nın kurucusunu I.PRUSİAS (M.Ö. 232-192) olarak göstermektedir. Kartaca Kralı Hannibal, Roma ile yaptığı savaşı kaybedince, birlikleriyle I.Prusias’a sığınıp bugünkü hisar içinde bulunan şehri inşa edip ve PRUSIAS’ın adını vererek ona armağan etmiştir. Roma zamanında (Prusia ad Olympium) Uludağ Bursa’sı adını almıştır. İmparator Justinianus (527-565) PYTHIA’da (Çekirge) yeni hamamlar yaptırmıştır. PRUSIA (Bursa) 1204-1261 yılları arasında Nikaia’a (İznik) bağlı sönük bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmüştür.

Bugün, ülkemizin bu dönemlere ait en zengin Bizans devri mezar stelleri ve çeşitli mimari eser parçaları, seramikler, sikkeler BURSA ARKEOLOJİ MÜZESİ’nde sergilenmektedir.

OSMANLI DÖNEMİ:

Selçuklu İmparatorluğu’nun dağılması üzerine kurulan Anadolu beylikleri içinde, kısa zamanda gelişen Osmanlı Beyliği, 1299 yıllarında İnegöl, Bilecik, Yenişehir ve İznik çevresini beylik topraklarına katmasının ardından 1307’de Osman Bey komutasındaki Osmanlı ordusu, BURSA’yı kuşatmıştır. Uzun süren kuşatmada hastalanan Osman Bey, ordunun idaresini oğlu Orhan Bey’e bırakarak Yenişehir’e gitmiştir. 1321’de Mudanya, Gemlik ve Orhaneli’nin alınmasıyla BURSA kuşatması daraltılarak 6 Nisan 1326 tarihinde Orhan Bey tarafında şehir teslim alınmıştır.

BURSA’nın alınması Osmanlı Beyliği için dönüm noktası olmuştur. 1331’de Bizans’ın kalesi sayılan Nikaia (İznik) alınarak beş yıl sürecek olan başkentlik görevini üstlenmiştir. 1334 yılında Cius (Gemlik) Osmanlı’ya katılmış ve 1335’de başkentlik Nikaia’dan (İznik) BURSA’ya taşınmıştır. Başkentlik döneminde kentte büyük imar faaliyetlerine girişilmiştir. Orhan Gazi, şehri Hisar’ın dışına çıkararak Orhan Gazi Külliyesini kurmuş ve Anadolu’dan getirilen Türkmenler kente yerleştirilmiştir. Daha sonra I. Murad başkenti Edirne’ye taşımıştır. 1855’de yaşanan deprem kenti harabeye, başlayan yangın da küle çevirmiştir.

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ:

I.Dünya savaşı sonrası, Hüdavendigâr Vilayeti merkezliğini yapan BURSA; 8 Temmuz 1920’de Yünan işgaline uğramıştır. 30 Ağustos Meydan Savaşı’ndan sonra, 11 Eylül 1922’de güzel BURSA, tahribe uğramadan hakiki sahibine tekrar kavuşmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında, bir tarım kenti görünümündeki BURSA’nın geleneksel imalatı ipektir. Son 25 yıldır da Türkiye’nin tekstil ve otomotiv sanayisinin merkezi olmayı başarmıştır.